سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
ارائه یک مدل کسب‌و‌کار مناسب جهت توسعه کسب‌و‌کارهای مبتنی بر استارتاپ‌های حوزه تجارت الکترونیک و بهبود سرمایه‌گذاری در آن‌ها

حامد آغشلوئی؛ محمدجواد مصدق؛ رضا احتشام راثی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 292-264

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.407317.1141

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل کسب‌و‌کار جدید به منظور کمک به کارآفرینان در توسعه کسب ‌وکارهای نوین و استارتاپ‌های تجارت الکترونیک می باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر جهت‌گیری توسعه‌ای و به لحاظ ماهیت کمّی است. جامعه آماری خبرگان تحقیق 25 نفر صاحب نظر در حوزه کارآفرینی و تجارت الکترونیک می‌باشد. توسعه مدل براساس مدل پایه ...  بیشتر