بررسی عوامل کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیک در زمان بحران‌های فراگیر (مورد مطالعه شرکت‌ فروش اینترنتی دی جی کالا)

محمد شریفی؛ محمد رضا مردانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 76-98

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.363172.1038

چکیده
  همه‌گیری کووید ۱۹ در جهان مهم‌ترین رویداد سال 2020 بود که پیامدهای آن در طول این دهه ادامه دارد. یکی از این پیامدها حرکت به سمت استفاده بیشتر از دنیای دیجیتال می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیک در زمان بحران‌های فراگیر (مورد مطالعه شرکت فروش اینترنتی دی جی کالا) می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، ...  بیشتر