اهداف

هدف عمده فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار   فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با مدیریت و مدیریت بازرگانی ،  مدیریت کسب و کار،  کار آفرینی  می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

محورهای موضوعی 

1-کارآفرینی

 مفاهیم، تئوری ها و مدل های کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
    کارآفرینی فردی، سازمانی، اجتماعی
    فرهنگ کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
    الزامات، چالش­ها و فرصت های استقرار کارآفرینی استراتژیک
    توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها
    کارآفرینی و نوآوری در کسب و کار ها
    بررسی فضای کسب و کار ایران برای کارآفرینی
    ویژگی های فردی کارآفرینان و پرورش کارآفرینان سازمانی
    نقش و جایگاه کارآفرینی در مدیریت جامعه
    شناسایی فرصت های کارآفرینی رشته های مختلف
    کارآفرینی و صنعت توریسم
    کارآفرینی فرهنگی
    کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
    مدیریت کارآفرینی و نیازهای اجتماعی کارآفرینان
    نقش دانشگاه کارآفرین در توسعه منابع انسانی کشور
    کاستی ها و قابلیت های کارآفرینی در کشور
    نقش قوانین کارآفرینی در کشور
    نقش زنان در کارآفرینی
    بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گذاری
    نقش بازارهای غیر رسمی تامین مالی بر فضای کسب و کار
    تهدیدها و فرصت های حاکم بر فضای کسب و کار
    رویکردهای توسعه نوآورانه فرهنگ کارآفرینی
    مدل های نوین کسب و کار
    رویکرد های تداوم کسب و کار
    کار آفرینی و تعالی سازمانی، کیفیت و بهره وری

 سایر موضوعات مرتبط

2-مدیریت  و کسب و کار

    مدیریت کسب و کار هوشمند،
    هوشمند سازی کسب وکار
    حاکمیت، حفاظت وامنیت اطلاعات الکترونیک،
    دولت، تجارت، یادگیری، بانکداری ، بازاریابی و تولید الکترونیک،
    کاربردهای شبکه های مجازی و تحلیل رفتارها ی کاربران،
    هوشمند سازی اماکن مسکونی و کار، حمل و نقل و ارتباطات سیار
    تحلیل  شبکه های اجتماعی  
    توسعه کسب و کار

ژئو مارکتینگ

ژئو مارکتینگ در  مدیریت ریسک

ژئو مارکتینگ در ارتباط با مشتری

ژئو مارکتینگ در رهبری   محصول

ژئو مارکتینگ در استراتژی های فروش

ژئو مارکتینگ در بازاریابی

ژئو مارکتینگ در صنعت توریسم و گردشگری

  حفاظت وامنیت فضای کسب و کار،

 مدیریت کسب و کار بین المللی

مدیریت زنجیره تامین، تولید و عملیات

بین المللی شدن کسب و کار ، کارکردها و اثربخشی بنگاه
مسایل اجرا و  کنترل استراتژی در کسب و کارهای بین المللی
فضای کسب و کار بین المللی و بنگاه
استراتژی های بازاریابی
مدیریت مالی    
مزیت رقابتی بنگاه در سطح بین المللی
مسایل منابع انسانی و رفتار سازمانی در کسب و کار 
مهارتهای مدیریتی
مدیریت منابع انسانی استراتژیک
مدیریت مالی و سرمایه گذاری در بنگاهها
تجارت الکترونیک
مدیریت دانش و کسب و کار
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و کسب و کار
مدیریت زنجیره تامین و عملیات
برونسپاری و استراتژی های عملیاتی در کسب و کارها
بین المللی شدن، ظرفیت جذب، نوآوری، خلاقیت ، یادگیری
شرکت های کوچک و متوسط و بین المللی شدن
اخلاق در کسب و کار
توریسم و صنعت میزبانی
شرکت های دانش بنیان
جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی  

بانکداری

بازاریابی و تولید،

برند سازی

3-سایر مباحث مرتبط با مدیریت ، کسب و کار   و کار آفرینی

لذا اساتید ، صاحبنظران ، کارشناسان و دانشجویان گرامی می توانند طبق شرایط مجله مقالات خود را از طریق این وب سایت ارسال نمایند. به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد.

انواع مقالات 

  • مقالات اصیل پژوهشی