• نویسنده محترم لطفا قبل از ارسال مقاله به رزش آفرینی در مدیریت کسب و کار، شرایط و ضوابط ارسال مقاله را مطالعه نمایید (https://www.jvcbm.ir/page_1583.html )
 • نویسنده محترم لطفاً راهنمای تنظیم مقاله را با دقت مطالعه نموده و همه موارد را بخصوص موارد زیرخطدار را رعایت نمایید. توجه فرمایید که در صورت عدم رعایت نکات راهنما  مقاله در فرایند بررسی قرار نخواهد گرفت. 
 • برای اطمینان از اصالت مقالات، کلیه مقالات ارسالی از طریق سامانه همیاب مشابهت یابی می شوند.
 • به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می‌رساند با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال  مقاله،  فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان و  یا حداقل  نویسنده  اصلی تکمیل و سپس مقاله خود را  ارسال نمایید. جهت دریافت فایل راهنمایی فارسی   کد ارکید  و نام نویسی کد (ORCID)  اینجا کلیک نمایید. 
 • در زمان ارسال مقاله، ارسال فایلهای ستاره دار الزامی است. 
 • در زمان سابمیت مقاله از درج نام یا هرگونه اطلاعات (مانند پست الکترونیکی) نویسندگان در فایل اصل مقاله جداً خودداری نمایید. اسامی نویسندگان در فایل مقاله فقط در زمان بازنگری و پذیرش درج خواهد شد.
 • در هنگام ارسال فایل مقاله نام، افیلیشن کامل و ایمیل تمام نویسندگان را در قالب فایلی با عنوان "مشخصات نویسندگان" ارسال نمایید. 
 • مشخصات نویسندگان شامل : عنوان کامل مقاله ، نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت ستاره مشخص شود) ، رتبه علمی و نام موسسه یا دانشگاه و یا محل اشتغال ، نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات شامل :، شماره تلفن و پست الکترونیکی(پست الکترونیکی نویسندگان مقالات بهتر هست  با پسوند ac.ir و یا org.ir باشد) دانشجویان (برای گرفتن  ایمیل دانشگاهی به واحد  فناوری اطلاعات  دانشگاه  مربوطه خود  رجوع کنید)
 • اسامی نویسندگان بدون استفاده از رتبه یا درجه علمی اشخاص درج گردد. همچنین وابستگی  سازمانی  نویسندگان به درستی درج گردد. مانند( گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور)
 • ترتیب نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان و سامانه یکسان باشد.
 • تکمیل فرمهای تعهدنامه و تعارض منافع با امضای نویسندگان درهنگام ارسال مقاله الزامی است. برای دانلود فرم ها به منوی فرم ها مراجعه نمایید.
 • بعد از تایید مقاله توسط داوران و پذیرش علمی،  نویسندگان باید فایل چکیده تفصیلی انگلیسی مقالات را نیز ارسال نمایند تا در نمایه سازی مقالات برای نمایه های انگلیسی زبان استفاده گردد.
 • نشریه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار ، در رد، اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.
 • مسئولیت محتوای علمی مقاله با نویسنده یا نویسندگان آن است.

  راهنمای تنظیم فایل مقالات

  عنوان: عنوان مقاله باید مختصر و متناسب با محتوای مقاله تنظیم گردد.

  اسامی نویسندگان: در خصوص درج اسامی نویسندگان در فایل مقاله به نکات زیر توجه نمایید:

   • در زمان سابمیت مقاله از درج نام یا هرگونه اطلاعات (مانند پست الکترونیکی) نویسندگان در فایل اصل مقاله جداً خودداری نمایید. اسامی نویسندگان در فایل مقاله فقط در زمان بازنگری و پذیرش درج خواهد شد.
   • در هنگام ارسال فایل مقاله نام، افیلیشن کامل و ایمیل تمام نویسندگان را در قالب فایلی با عنوان "مشخصات نویسندگان" ارسال نمایید.
   • اسامی نویسندگان بدون استفاده از رتبه یا درجه علمی اشخاص درج گردد.
   • ترتیب نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان و سامانه یکسان باشد.

  چکیده فارسی: حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه در یک پاراگراف شامل مقدمه، هدف، روش (نمونه و ابزار)، یافته ها و نتیجه گیری نهایی

  چکیده انگلیسی: حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه با رعایت مطابقت متن فارسی و انگلیسی

  متن مقاله: در تنظیم متن مقاله، مطالب بر اساس تیترهای زیر تنظیم می گردد:

   • مقدمه: بیان مساله، ، هدف­ها، پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش
   • مبانی نظری 
   • پیشینه پژوهش
   • روش: روش پژوهش ، ابزار گردآوری اطلاعات ، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات ، جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری
   • یافته ها: تشریح کامل سوال ها  و یا  فرضیه ها
   • نتیجه­ گیری و بحث: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته ها، به همراه مقایسه یافته ­های سایر پژوهش­ها و نظریه ­ها و ارائه خلاصه نتایج و پیشنهادها
   • تقدیر و تشکر: در این بخش تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزو نویسندگان مقاله نبوده اند مورد تقدیر قرار می گیرند. افرادی که درنوشتن مقاله، روش‌ها و حمایت های کلی نقش داشته اند در این قسمت از آنها تشکر و قدردانی می‌شوند. همچنین ذکر نام سازمان (های) حمایت کننده یا تأمین کننده مالی پژوهش در این بخش ضروری است. 
   • تعارض منافع: نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه درقبال مقاله، یا به دست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کند. چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله، قبل از تشکر اضافه شود."هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است." 
   • مراجع: مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است مطابق ضوابط APA(نسخه 7) به شرح زیر تنظیم شوند:
    •  استنادهای درون متنی، همگی به صورت انگلیسی و ترجیحاً در پایان جمله نوشته شود. سال نشر منابع فارسی باید به صورت معادل میلادی نوشته شود.
    • استنادهای انتهای متن، همگی به صورت انگلیسی نوشته شود. تأکید می شود، از ترجمه شخصی عناوین منابع فارسی اکیداً خودداری نموده و معادل انگلیسی استناد منابع فارسی را از سایت منبع بردارید. در انتهای استناد منابعی که به زبان فارسی منتشر شده است، از عبارت [In Persian] استفاده نمایید.
    • روش منبع نویسی در این نشریه مطابق با الگوی  APA(نسخه 7)  می باشد. برای اطلاع از نحوه منبع نویسی به این روش این راهنما را مطالعه نمایید: راهنمای رفرنس نویسی مطابق با الگوی  APA(نسخه 7)  
    • طبق آیین نامه جدید وزارت علوم می‌بایست در صورت وجود شناسه doi و یاdor لینک مرجع  در انتهای مقاله باید درج شود
    • یکی از شرایط پذیرش مقاله استفاده از منابع فارسی و انگلیسی جدید می باشد. (حداقل 60 درصد منابع مربوط به 5 سال اخیر از مجلات معتبر باشد )

  تنظیم فونت و تعداد واژگان: مقاله در محیط نرم افزاریword 2010   قلم متنBNazanin13  ، عنوان مقالهTitr 16 (حاشیه­ ها از بالا و پایین 2/5  ،  چپ 2/5  و راست 2/5  سانتی متر ) حداکثر18 صفحه تایپ شود(مقالات آمیخته تا 25 صفحه مجاز هستند ) و بهمراه چکیده لاتین  به سایت فصلنامه https://www.jvcbm.ir/?lang=fa ارسال گردد. ضمناً ضمائم مقالات از قبیل جدول ، نمودار ، عکس و غیره با کیفیت مطلوب تهیه شود(می توانید  از فرمت ورد پیشنهادی هم استفاده نمایید ) حجم مقاله از ۶۰۰۰ کلمه کمتر و از ۸۵۰۰ کلمه بیشتر نباشد.


  مشابهت یابی 

  نویسنده محترم  با توجه به بخشنامه وزارت علوم و تاکید بر مشابهت یابی لازم است با مراجعه به سایت سمیم نور قسمت مشابهت یابی متن مقاله خود را مشابهت یابی و گزارش آن را به ایمیل نشریه ارسال فرمائید. (میزان درصد همانند جویی  نباید از 18 درصد بیشتر باشد)

  بر اساس ابلاغ شماره ۶۰۲۲۴۵ مورخ ۹۳/۱۲/۲۵ "دستور العمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق آن" وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه به ترتیب نام دانشجو ، استادان راهنما و استادان مشاور می‌باشد.