نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد علی اباد کتول، دانشگاه ازاد اسلامی، علی اباد کتول، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 گروه حسابداری، واحد علی اباد کتول، دانشگاه ازاد اسلامی، علی اباد کتول، ایران

4 گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی منافع و مخارج مالی زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری پژوهش شامل پنج پایگاه داده به زبان انگلیسی شامل اسکوپوس، امرالد، ساینس دایرکت، اسپرینگر و پروکوئست و دو پایگاه داده به زبان فارسی شامل پایگاه نشریات کشور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی می باشد. روش تحلیل بصورت تحلیل محتوا می باشد. تعداد 30 مقاله و 210 کد و 24 مفهوم از مقالات انتخاب شده استخراج شد که شامل قابلیت فرآیند مدیریت فرآیند سفارش، قابلیت فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری، قابلیت فرآیند مدیریت تقاضا، ظرفیت و قابلیت فرآیند مدیریت منابع، زمان عرضه به بازار، اعتبار خریدار، پلتفرم‌های الکترونیکی، هماهنگی و همکاری در زنجیره تامین برای بهبود عملکرد خدمات، همگام سازی تصمیمات مربوط به مالی، اشتراک اطلاعات نوآورانه مرتبط با مالی، قابلیت فرآیند مدیریت ارتباط با تامین کننده، قابلیت فرآیند مدیریت عملکرد خدمات، تعامل بین بخشی شرکت‌های زنجیره تامین, تامین مالی موجودی، نوآوری محصول، فاکتورینگ معکوس، همسویی انگیزشی جریان نقدی، سرمایه در گردش زنجیره تامین، اعتبار بانکی برای تامین مالی زنجیره تامین، یکپارچه‌سازی تامین‌کننده، مدیریت بازیافت، ریسک اختلال زنجیره تامین، مدیریت حمل و نقل زنجیره تامین، تغییرات در برآوردها و مبنای آنها به‌عنوان منابع و مخارج زنجیره تأمین پایدار در شرایط عدم قطعیت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying financial benefits and costs of sustainable supply chain in conditions of uncertainty in manufacturing companies

نویسندگان [English]

  • Hossein Ali Samiei 1
  • Ahmad Mehrabian 2
  • Majid Ashrafi 3
  • Ali Khamaki 4

1 Department of Management, Aliabad Katul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katul, Iran

2 Department of Industrial Management, Aliabad Katul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katul, Iran

3 Department of Accounting, Aliabad Katul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katul, Iran

4 Department of Accounting, Aliabad Katul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katul, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify the financial benefits and costs of sustainable supply chain under conditions of uncertainty in manufacturing companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In terms of practical purpose, in terms of exploratory nature, and in terms of data collection method, this research was conducted qualitatively and with meta-composite method. The statistical community was formed in the metacomposite approach, including the articles available in Emerald, ProQuest, Absco, Science Direct, Springer, Scopus, IranDoc, Iran Mag databases. In the qualitative part, through library studies and with a metacombination approach, the financial benefits and expenses of the sustainable supply chain were extracted and categorized under conditions of uncertainty, and the initial model was proposed. Concepts of order process management process capability, customer relationship management process capability, demand management process capability, capacity and resource management process capability, time to market, buyer credit, electronic platforms, supply chain coordination and collaboration to improve service performance, synchronization Financial decisions, innovative information sharing related to finance, supplier relationship management process capability, service performance management process capability, supply chain companies' partial interaction were named and classified in the category of "sustainable supply chain financial benefits". Concepts of inventory financing, product innovation, reverse factoring, cash flow incentive alignment, supply chain working capital, bank credit for supply chain financing, supplier integration, recycling management, supply chain disruption risk, supply chain transportation management, changes in The estimates and their basis were named and classified under the category of "Sustainable Supply Chain Financial Expenditure".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial benefits and costs
  • sustainable supply chain
  • conditions of uncertainty
  • manufacturing companies