مقاله پژوهشی (کمی) مدیریت بازرگانی
تأثیر حافظۀ خودزندگی‌نامه‌ای بر قصد سفر: تحلیل نقش همخوانی مقصد با تمایلات گردشگران، رضایت و دلبستگی به مقصد گردشگری

امید بهبودی؛ معصومه عربشاهی؛ امیر غفوریان شاگردی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.395605.1085

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حافظۀ خود زندگی‌نامه‌ای بر قصد سفر، تحلیل نقش همخوانی مقصد با تمایلات گردشگران، رضایت و دلبستگی به مقصد گردشگری بوده ‌است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی و از شاخه‌ علّی می‏باشد. جامعه‌ آماری پژوهش شامل‌ گردشگرانی است که به شهر مشهد بیش از یک بار سفر کرده‌اند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) مدیریت کسب و کار
ژئومارکتینگ، تعالی عنصر مکان از عناصر آمیخته بازاریابی، مطالعه موردی: برنامه توسعه فروشگاهی حوزه پوشاک شهر تهران

محمدمهدی رضوانی؛ میثم کشاورز؛ محمد هادی عسگری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 24-40

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.412243.1162

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی دقیقتر قابلیت‌های توسعه عنصر مکان بر بستر راهبرد ژئومارکتینگ در ارتباط با هریک از عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت و محصول و ترویج) است که با ارائه تعریفی نوین از این سرفصل به‌همراه تبیین اصولی، مراحل پیاده‌سازی یک پروژه ‌استاندارد ژئومارکتینگ با استناد به داده‌های واقعی شهر تهران در نحوه هدایت و راهبری سیاست‌گذاری‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) کار آفرینی
شناسایی منافع و مخارج مالی زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت در شرکت‌های تولیدی

حسینعلی سمیعی؛ احمد مهرابیان؛ مجید اشرفی؛ علی خامکی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.402968.1120

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی منافع و مخارج مالی زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری پژوهش شامل پنج پایگاه داده به زبان انگلیسی شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
طراحی و تبیین الگوی ارزیابی قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های فعال در صنعت مالی

زهرا حمامی؛ حسن قدرتی؛ میثم عرب زاده؛ حسین پناهیان؛ محمد علیپور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.402077.1134

چکیده
  قابلیت پیش بینی سود عملکرد آتی شرکت بر مبنای اطلاعات حسابداری و استفاده از اطلاعات حاصل از این پیش بینی‌ها در تعیین ارزش شرکت از نظر استفاده کنندگان از صورت های مالی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی ارزیابی قابلیت پیش بینی سود در شرکت‌های فعال درصنعت مالی طی سال‌های 1390 تا 1400 انجام شده است. این پژوهش کیفی و با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) مدیریت کسب و کار
ارائه الگوى کیفی استفاده از تاثیرگذاران رسانه های اجتماعى در رفتار مصرف کنندگان صنعت لوازم آرایشى و بهداشتى لوکس

سید عارف اصغرزاده شیاده؛ مهدی روح الامینی؛ شیبا معصومی؛ آزاده کیاپور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 85-107

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.412373.1161

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه الگوى کیفی استفاده از تاثیرگذاران رسانه‌های اجتماعى در رفتار مصرف‌کنندگان صنعت لوازم آرایشى و بهداشتى لوکس می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، بر مبنای روش داده بنیاد می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از مدیران       شرکت‌های تبلیغاتی با حداقل 5 سال سابقه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) مدیریت بازرگانی
الگوی استراتژی‌های حسابداری زیست محیطی و پاسخ‌گویی مدیران: رویکرد داده بنیاد

مصطفی آقابیگی نصراله آبادی؛ منصور گرکز؛ علیرضا معطوفی؛ علی خوزین

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 108-128

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.407532.1146

چکیده
  در عصر کنونی سیر فزاینده تخریب محیط زیست به بحرانی بدل گشته که روز به روز بر وخامت و دامنه تاثیر آن افزوده می‌گردد. اگرچه، توسعه پایدار اقتصادی مسئولیت مشترکی بین سازمان، دولت و مصرف‌کنندگان است، لیکن سازمان‌ها می‌توانند نقش پویایی در کاهش تخریب محیط زیست ایفا نمایند. از سمتی مدیران سازمان‌ها نقش مهمی در کاهش آلایندگی‌ها دارند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) مدیریت کسب و کار
طراحی الگو علل و پیامدها در اجرای استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال در استارت آپ‌های موفق ایرانی با رویکرد آمیخته

سپیده مرادی زیبا؛ جواد عباسی؛ رضا رادفر؛ محمد علی عبدالوند

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 129-157

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389183.1068

چکیده
  هدف این پژوهش تدوین مدل استراتژی های بازاریابی دیجیتال در استارت آپ های موفق ایرانی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه استارت‌آپی کشور می‌باشد که با استفاده از روش هدف‌مند قضاوتی و روش گلوله برفی انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) مدیریت کسب و کار
شناسایی مؤلفه‌های مدل بلوغ نوآوری باز در صنایع دفاعی ایران مبتنی بر روش فراترکیب

سید محسن کنعان؛ منوچهر منطقی؛ عباس خمسه

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 158-179

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.404151.1126

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل بلوغ اکوسیستم نوآوری باز در صنایع دفاعی ایران مبتنی بر استفاده هدفمند از جریانات دانشی، به‌‌صورت ایده، علم و یا فناوری در راستای ایجاد ارزش است که می‌تواند مزایای قابل توجهی را عاید فرد و سازمان کند؛ ازجمله شتاب بخشیدن به فرایندهای اصلی در داخل سازمان (نوآوری داخلی) یا گسترش بازار (نوآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
راهبردهای ارزش‌گذاری فناوری استارتاپ‌های ایرانی

علی گلشنی؛ حسین ادب؛ ابوالقاسم سرآبادانی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 180-197

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.409246.1155

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد و تبیین راهبردهای ارزش‌گذاری فناوری استارتاپ‌های ایرانی است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، با رویکرد پژوهش کیفی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب‌نظران، سیاست‌گذاران، مشاوران و مدیران‌عامل فعال در زیست‌بوم استارتاپی ایران بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
طراحی سیستم انتخاب کانال‌های توزیع در زنجیره تأمین صنعت نفت با استفاده ترکیب شبکه عصبی- فازی تطبیقی و الگوریتم‌های فراابتکاری

عبداله احمدی؛ ناصر فقهی فرهمند؛ سلیمان ایرانزاده

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 198-228

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.408002.1145

چکیده
  هدف این تحقیق طراحی سیستم انتخاب کانالهای توزیع در زنجیره تامین صنعت نفت با استفاده ترکیب شبکه عصبی- فازی تطبیقی و الگوریتم‌های فراابتکاری(مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی مناطق دو گانه آذربایجان-غربی) بوده است. این تحقیق بر اساس هدف تحقیق، توسعه‌ای- کاربردی بوده و بر اساس روش انجام تحقیق توصیفی- مدلسازی بوده است. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
طراحی الگوی مدیریت استعداد در شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی

سمیه سیرغانی؛ مسعود طاهری لاری؛ حسینعلی بهرامزاده

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 229-245

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.408429.1150

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی مدیریت استعداد در شرکت مادرتخصصی نیروی برق حرارتی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، توسعه‌ای - کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر روش گردآوری داده‌ها بخش کیفی از نوع اکتشافی- استقرایی و در بخش کمی توصیفی – تحلیلی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) مدیریت بازرگانی
طراحی مدل محیط بازاریابی دیجیتال در بازارهای جهانی

سعید باقری انیلو؛ یونس وکیل الرعایا؛ سید عبداللّه حیدریه

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 246-263

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.413777.1168

چکیده
  هدف از این مطالعه واکاوی مبحث محیط بازاریابی دیجیتال است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب گردآوری داده‌ها، پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. داده‌ها از طریق مطالعه منابع مستند و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از مدیران و همچنین کارشناسان فعال در حوزه بازاریابی دیجیتال، از طریق نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
ارائه یک مدل کسب‌و‌کار مناسب جهت توسعه کسب‌و‌کارهای مبتنی بر استارتاپ‌های حوزه تجارت الکترونیک و بهبود سرمایه‌گذاری در آن‌ها

حامد آغشلوئی؛ محمدجواد مصدق؛ رضا احتشام راثی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 292-264

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.407317.1141

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل کسب‌و‌کار جدید به منظور کمک به کارآفرینان در توسعه کسب ‌وکارهای نوین و استارتاپ‌های تجارت الکترونیک می باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر جهت‌گیری توسعه‌ای و به لحاظ ماهیت کمّی است. جامعه آماری خبرگان تحقیق 25 نفر صاحب نظر در حوزه کارآفرینی و تجارت الکترونیک می‌باشد. توسعه مدل براساس مدل پایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) مدیریت بازرگانی
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی

سوده علی زاده؛ سید کامران نوربخش؛ بهروز قاسمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 293-311

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.417612.1198

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه‌های موثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان شرکت‌های خودروسازی داخلی بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 20 نفر از آنها با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی به‌عنوان نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء

مهسا فخیم؛ رضا واعظی؛ شمس السادات زاهدی؛ وجه الله قربانی زاده

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 312-337

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.416265.1190

چکیده
  هدف این پژوهش درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، بنیادی و توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 نفر از زنان شاغل در بانک مرکزی می باشد و نمونه‌گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و مصاحبه‌ها تا ...  بیشتر