سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
ترکیب الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سبد سهام در تصمیم گیری مالی سرمایه‌گذاران

سید مرتضی هاشمی؛ محمدعلی افشارکاظمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ مهرزاد مینویی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.412174.1166

چکیده
  هدف این پژوهش ترکیب الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سبد سهام در تصمیم گیری مالی سرمایه‌گذاران می‌باشد؛ در یک پروژه شبیه سازی، استفاده نهایی از داده‌های ورودی برای ساختن مدل شبیه سازی می‎باشد. این فرآیند شامل جمع آوری داده‌های ورودی، آنالیز کردن داده‌های ورودی و استفاده از این داده‌های ورودی آنالیز شده در مدل شبیه سازی است. جامعه ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
شناسایی عوامل تعیین‌کننده برندسازی محصولات سبز، الگویی برای صنعت مواد غذایی ایران

صفورا میثمی آزاد؛ علی حاجیها؛ محمد علی عبدالوند؛ بهرام خیری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 89-108

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.408366.1149

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی عوامل تعیین‌کننده برندسازی محصولات سبز، الگویی برای صنعت مواد غذایی ایران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی- اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، شامل 15 نفر از مدیران شرکت‏های غذایی دارای برند سبز با تحصیلات ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
تحلیلی بر ارتقای تمکین مالیاتی با استفاده از روش فراترکیب

فتاح شریف زاده؛ وجه الله قربانی زاده؛ رمضانعلی مروی؛ بشیر نداف

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 271-295

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.416072.1187

چکیده
  هدف این پژوهش تحلیلی بر ارتقای تمکین مالیاتی با استفاده از روش فراترکیب می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب و با بهره از رویکرد باروسو و ساندلوسکی (2007) که گام‌های این پژوهش براساس روش هفت مرحله‌ای می‌باشد؛ جهت بررسی ادبیات تحقیق می‎باشد. جامعه ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
طراحی و تبیین الگوی ارزیابی قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های فعال در صنعت مالی

زهرا حمامی؛ حسن قدرتی؛ میثم عرب زاده؛ حسین پناهیان؛ محمد علیپور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.402077.1134

چکیده
  قابلیت پیش بینی سود عملکرد آتی شرکت بر مبنای اطلاعات حسابداری و استفاده از اطلاعات حاصل از این پیش بینی‌ها در تعیین ارزش شرکت از نظر استفاده کنندگان از صورت های مالی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی ارزیابی قابلیت پیش بینی سود در شرکت‌های فعال درصنعت مالی طی سال‌های 1390 تا 1400 انجام شده است. این پژوهش کیفی و با استفاده ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
راهبردهای ارزش‌گذاری فناوری استارتاپ‌های ایرانی

علی گلشنی؛ حسین ادب؛ ابوالقاسم سرآبادانی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 180-197

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.409246.1155

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد و تبیین راهبردهای ارزش‌گذاری فناوری استارتاپ‌های ایرانی است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، با رویکرد پژوهش کیفی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب‌نظران، سیاست‌گذاران، مشاوران و مدیران‌عامل فعال در زیست‌بوم استارتاپی ایران بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
طراحی سیستم انتخاب کانال‌های توزیع در زنجیره تأمین صنعت نفت با استفاده ترکیب شبکه عصبی- فازی تطبیقی و الگوریتم‌های فراابتکاری

عبداله احمدی؛ ناصر فقهی فرهمند؛ سلیمان ایرانزاده

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 198-228

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.408002.1145

چکیده
  هدف این تحقیق طراحی سیستم انتخاب کانالهای توزیع در زنجیره تامین صنعت نفت با استفاده ترکیب شبکه عصبی- فازی تطبیقی و الگوریتم‌های فراابتکاری(مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی مناطق دو گانه آذربایجان-غربی) بوده است. این تحقیق بر اساس هدف تحقیق، توسعه‌ای- کاربردی بوده و بر اساس روش انجام تحقیق توصیفی- مدلسازی بوده است. جامعه ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
طراحی الگوی مدیریت استعداد در شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی

سمیه سیرغانی؛ مسعود طاهری لاری؛ حسینعلی بهرامزاده

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 229-245

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.408429.1150

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی مدیریت استعداد در شرکت مادرتخصصی نیروی برق حرارتی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، توسعه‌ای - کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر روش گردآوری داده‌ها بخش کیفی از نوع اکتشافی- استقرایی و در بخش کمی توصیفی – تحلیلی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
ارائه یک مدل کسب‌و‌کار مناسب جهت توسعه کسب‌و‌کارهای مبتنی بر استارتاپ‌های حوزه تجارت الکترونیک و بهبود سرمایه‌گذاری در آن‌ها

حامد آغشلوئی؛ محمدجواد مصدق؛ رضا احتشام راثی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 292-264

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.407317.1141

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل کسب‌و‌کار جدید به منظور کمک به کارآفرینان در توسعه کسب ‌وکارهای نوین و استارتاپ‌های تجارت الکترونیک می باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر جهت‌گیری توسعه‌ای و به لحاظ ماهیت کمّی است. جامعه آماری خبرگان تحقیق 25 نفر صاحب نظر در حوزه کارآفرینی و تجارت الکترونیک می‌باشد. توسعه مدل براساس مدل پایه ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء

مهسا فخیم؛ رضا واعظی؛ شمس السادات زاهدی؛ وجه الله قربانی زاده

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 312-337

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.416265.1190

چکیده
  هدف این پژوهش درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، بنیادی و توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 نفر از زنان شاغل در بانک مرکزی می باشد و نمونه‌گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و مصاحبه‌ها تا ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
نقش نظریه غرقگی در بازی‌های تبلیغاتی ویروسی با تاکید بر اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی و ارسال ‌بازی

مصطفی حیدری هراتمه

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 80-109

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.401093.1113

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش نظریه غرقگی در بازی‌های تبلیغاتی ویروسی با تاکید بر اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی و ارسال ‌بازی در نظر گرفته شد. با استفاده از یک کمپین بازاریابی ویروسی از 765 شرکت‌کننده 393 نفر روی لینک بازی ارسالی از طریق ایمیل کلیک کردند اما 288 نفر در بازی شرکت کردند 141 نفر سؤالات را پاسخ داده، دوستان خود را به بازی دعوت، و ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
بهینه سازی همزمان تسهیم دانش و وفاداری مشتریان در شبکه‌های اجتماعی تحت رویکرد بازاریابی دیجیتال

حمیدرضا قلی پور دمیه

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.382900.1050

چکیده
  تحقیق حاضر یک رویکرد تلفیقی هوشمند برای بهینه‌سازی هم‌زمان تسهیم دانش و وفاداری مشتریان در شبکه‌های اجتماعی با رویکرد بازاریابی دیجیتال ارائه داده است. در این تحقیق ابتدا مؤلفه‌های تسهیم دانش، وفاداری مشتریان و بازاریابی دیجیتال از ادبیات تحقیق شناسایی و سپس داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد با طیف 5 گانه ...  بیشتر