مدیریت بازرگانی
طراحی و اعتبار سنجی الگوی خرید اجباری مصرف کنندگان در صنعت خرید تلویزیونی

احسان محمدی باجگیران؛ علی حسین زاده؛ وحید ثانوی گروسیان

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 42-71

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.399070.1096

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی خرید اجباری مصرف کنندگان در صنعت خرید تلویزیونی با استفاده از تئوری داده‌بنیاد است. برای پاسخ به این سؤال از روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد در بخش کیفی از نظریه داده‌بنیاد و در بخش کمی از روش تحقیق توصیفی - همبستگی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از نرم‌افزار MaxQDA2020 و در بخش کمی از نرم ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
طراحی الگوی نوسازی استراتژیک بین المللی کسب و کارهای صنعت دارویی

مجید سیاری؛ محمدرضا چراغعلی؛ پرویز سعیدی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389047.1056

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی نوسازی استراتژیک بین‌المللی کسب‌وکارهای صنعت دارویی می‌باشد. تحقیق حاضر، روش بر حسب هدف داده بنیاد و بر حسب گردآوری داده‌ها داده بنیاد است که در سال 1400 از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. به منظور گردآوری اطلاعات، جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان شامل مدیران و کارشناسان حوزه صادرات ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
تأثیر حافظۀ خودزندگی‌نامه‌ای بر قصد سفر: تحلیل نقش همخوانی مقصد با تمایلات گردشگران، رضایت و دلبستگی به مقصد گردشگری

امید بهبودی؛ معصومه عربشاهی؛ امیر غفوریان شاگردی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.395605.1085

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حافظۀ خود زندگی‌نامه‌ای بر قصد سفر، تحلیل نقش همخوانی مقصد با تمایلات گردشگران، رضایت و دلبستگی به مقصد گردشگری بوده ‌است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی و از شاخه‌ علّی می‏باشد. جامعه‌ آماری پژوهش شامل‌ گردشگرانی است که به شهر مشهد بیش از یک بار سفر کرده‌اند، ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
طراحی مدل محیط بازاریابی دیجیتال در بازارهای جهانی

سعید باقری انیلو؛ یونس وکیل الرعایا؛ سید عبداللّه حیدریه

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 246-263

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.413777.1168

چکیده
  هدف از این مطالعه واکاوی مبحث محیط بازاریابی دیجیتال است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب گردآوری داده‌ها، پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. داده‌ها از طریق مطالعه منابع مستند و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از مدیران و همچنین کارشناسان فعال در حوزه بازاریابی دیجیتال، از طریق نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
ارائه مدل توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر نقش مدیریت رسانه با رویکرد آمیخته

حسین یحیی زاده؛ علی فلاح؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 103-131

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.399469.1098

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر نقش مدیریت رسانه با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از استادان و متخصصان و صاحب‌نظران ارتباطات، رسانه و گردشگری و در بخش کمی پژوهش، شامل 200 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد گردشگری در مازندران ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
تأثیر رضایت و اعتماد الکترونیکی بر قصد خرید مجدد آنلاین با میانجی‌گری سهولت استفاده و تعدیل‌گری تجربه آنلاین مشتریان

علیرضا روستا؛ الناز علاف جعفری؛ مجید احمدی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 57-81

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.392081.1081

چکیده
  هدف از انجام پژوهش، تأثیر رضایت و اعتماد الکترونیکی بر قصد خرید مجدد آنلاین با میانجی‌گری سهولت استفاده و تعدیل‌گری تجربه آنلاین مشتریان در فروشگاه اینترنتی دیجی­ کالا می­ باشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و براساس شیوه گردآوری    داده­ ها، توصیفی از نوع علّی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه­ دیجی­ کالا می­باشد، ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
ارائه الگوی عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد (مورد مطالعه: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران)

مجید نژاد بیگلری؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ زهرا شکوه؛ نوید فاتحی راد

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 83-105

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389608.1075

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بود. این پژوهش، کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش، در بخش کتابخانه‌ای، اسناد بالادستی و در بخش میدانی، مدیران و کارکنان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بودند. انتخاب افراد ...  بیشتر