مقاله پژوهشی (کمی)
پیش بینی عملکرد شغلی نوآورانه در دانشگاه پیام نور استان یزد

علی دماوندیان؛ پیمان اکبری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.329599.1015

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین پیش بینی عملکرد شغلی نوآورانه با تاکید بر شیوه‌های مدیریت منابع انسانی دانش‌بنیان، سرمایه اجتماعی و اشتراک‌گذاری دانش بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری (187 نفر) کارکنان دانشگاه پیام نور استان یزد در سال 1401 بوده که با روش تصادفی ساده و از طریق کوکران (124 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
نقش میانجی چابکی سازمان در رابطه بین برون سپاری و بهره وری سازمانی در شرکت گاز

یونس نیکخواه

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 16-33

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.335002.1017

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی چابکی سازمان در رابطه بین برون سپاری و بهره وری سازمانی در شرکت گاز شهر رشت می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی ـ همبستگی و به‌طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت گاز شهر رشت که تعداد 360 نفر می‌باشند؛ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
نقش میانجی بازارگرایی در رابطه بین مهارت‌های اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شرکت ناب استیل

علی بروجعلی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 34-50

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.360426.1036

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی بازارگرایی در رابطه بین مهارت‌های اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شرکت ناب استیل می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه‌ای و کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی ـ همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت ناب استیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته )
ارائه مدل نوآوری بنیادین و استراتژیک در شرکت‌های طرح و ساخت پتروشیمی

عمران بائوج خوشامیان؛ میترا صدوقی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 51-75

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.351671.1033

چکیده
  هدف این مطالعه ارائه مدل نوآوری بنیادین و استراتژیک در شرکت‌های طرح و ساخت پتروشیمی بود. روش پژوهش آمیخته و جامعه آماری در بخش کیفی 10 متخصص دانشگاهی و در بخش کمی 145 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد شرکت پترو نیرو صبا بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده بود. جهت جمع آوری داده‌ها ازپرسشنامه دلفی (بخش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی عوامل کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیک در زمان بحران‌های فراگیر (مورد مطالعه شرکت‌ فروش اینترنتی دی جی کالا)

محمد شریفی؛ محمد رضا مردانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 76-98

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.363172.1038

چکیده
  همه‌گیری کووید ۱۹ در جهان مهم‌ترین رویداد سال 2020 بود که پیامدهای آن در طول این دهه ادامه دارد. یکی از این پیامدها حرکت به سمت استفاده بیشتر از دنیای دیجیتال می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیک در زمان بحران‌های فراگیر (مورد مطالعه شرکت فروش اینترنتی دی جی کالا) می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر مصرف پایدار با نقش میانجی خرید سبز

عباس خلجی پیر بلوطی؛ خاطره نو بهار؛ سید رضا سجادی؛ محمد مهدی عسگری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 99-125

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.363173.1039

چکیده
  در طول دهه­های اخیر، پایداری زیست محیطی، به صدر موضوعات سیاسی بین المللی رسیده و به عنوان یک عامل برانگیزاننده کلیدی نوآوری شناخته شده است. نتیجتاً تعداد شرکت‌هایی که محصولات سبز را توسعه می‌دهند، رشد سریعی داشته و مشتریان، علاقه فزاینده‌ای به این محصولات از خود نشان می‌دهند. بنابراین درک خصوصیات اصلی محصولات سبز، شناسایی فاکتورهای ...  بیشتر