مقاله پژوهشی( کیفی ) مدیریت کسب و کار
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های پذیرش سیستم‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، توسط کاربران حرفه‌ای با استفاده از تکنولوژی وب 2،0

سید حامد حمدی،؛ احمد سرداری؛ عبدالله نعامی؛ علی نوروزی مبارکه

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.403930.1124

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های پذیرش سیستم‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، توسط کاربران حرفه‌ای با استفاده از تکنولوژی وب 2،0 می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی و از حیث شیوه اجرا کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه آماری ‌این تحقیق، 15 نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های مدیریت، کسب‌وکار و IT و مدیران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) مدیریت کسب و کار
طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های هوش مصنوعی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن قابلیت‌های بازاریابی B2B

میثم کرمی پور

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 20-41

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389185.1069

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل شایستگی‌های هوش مصنوعی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن قابلیت‌های بازاریابی تجارت به تجارت می‌باشد. روش پژوهش اکتشافی (کیفی ـ کمی) می‌باشد. در بخش کیفی با رویکرد آنتروپی شانون و در بخش کمی توصیفی-پیمایشی لحاظ گردیده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش حاضر در بخش کیفی اعضای هیأت علمی ونخبگان هوش مصنوعی و بازاریابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) مدیریت بازرگانی
تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر عملکرد بازاریابی با تحلیل نقش میانجی نوآوری محصول و تاکید بر دانش مشتری

معصومه عربشاهی؛ حسین عباس زاده قره تکان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 42-61

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.396709.1088

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر عملکرد بازاریابی با تحلیل نقش میانجی نوآوری محصول و تاکید بر دانش مشتری است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و سرپرستان ستاد مرکزی، شعب و نمایندگی‌های بیمه دانا در شهر مشهد بوده که با توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) مدیریت کسب و کار
مقایسه الگوهای RW و PWدر پیش بینی سود برای شرکتهای کوچک و متوسط

آرش الهی شیروان؛ هادی سعیدی؛ قاسم الهی شیروان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 62-79

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.397121.1092

چکیده
  این مقاله با هدف مقایسه الگوهای RW و PW در پیش بینی سود برای شرکتهای کوچک و متوسط به اجرا درآمده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر منطق اجرا و ماهیت داده‌ها یک تحقیق استقرایی و کمی می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌ها از صورت‌های مالی در بازه زمانی 1390 الی 1400 استفاده شده است. جهت انتخاب نمونه آماری مناسب، از روش نمونه­­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
نقش نظریه غرقگی در بازی‌های تبلیغاتی ویروسی با تاکید بر اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی و ارسال ‌بازی

مصطفی حیدری هراتمه

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 80-109

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.401093.1113

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش نظریه غرقگی در بازی‌های تبلیغاتی ویروسی با تاکید بر اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی و ارسال ‌بازی در نظر گرفته شد. با استفاده از یک کمپین بازاریابی ویروسی از 765 شرکت‌کننده 393 نفر روی لینک بازی ارسالی از طریق ایمیل کلیک کردند اما 288 نفر در بازی شرکت کردند 141 نفر سؤالات را پاسخ داده، دوستان خود را به بازی دعوت، و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) مدیریت بازرگانی
ارائه مدل توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر نقش مدیریت رسانه با رویکرد آمیخته

حسین یحیی زاده؛ علی فلاح؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 103-131

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.399469.1098

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر نقش مدیریت رسانه با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از استادان و متخصصان و صاحب‌نظران ارتباطات، رسانه و گردشگری و در بخش کمی پژوهش، شامل 200 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد گردشگری در مازندران ...  بیشتر