مقاله پژوهشی (کمی) مدیریت کسب و کار
تأثیر مدیریت دانش در عملکرد سازمانی با توجه به متغیر میانجی مدیریت فرایندهای کسب و کار

محمدطاها شفایی؛ عبدالله کولوبندی؛ محمد علی کرامتی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.414362.1173

چکیده
  هدف این تحقیق تأثیر مدیریت دانش در عملکرد سازمانی با توجه به متغیر میانجی مدیریت فرایندهای کسب و کار می‎باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و کارشناسان یکی از شرکت‌های فعال در حوزه صادرات و واردات به تعداد 160 نفرمی باشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) مدیریت کسب و کار
تحلیل تأثیر تجربه وضعیت فروشگاه مجازی بر خلاقیت مشتریان با درنظرگرفتن نقش میانجی حس کنجکاوی ادراکی در فروشگاه‌های خرید آنلاین دیجی‌کالا

محمد ایدی؛ عبدالرضا خورشیدی نیا؛ شراره خطیبی نوری؛ پری شجاعیان؛ پرستو قاسمیان

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.400369.1106

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تجربه وضعیت فروشگاه مجازی بر خلاقیت مشتریان با نقش میانجی حس کنجکاوی ادراکی در فروشگاه‌های خرید آنلاین دیجی‌کالا می‌باشد. روش پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی - پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می‌باشد. همچنین از نظر ماهیت پژوهش از نوع همبستگی است. در پژوهش حاضر برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و میدانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) مدیریت بازرگانی
طراحی و اعتبار سنجی الگوی خرید اجباری مصرف کنندگان در صنعت خرید تلویزیونی

احسان محمدی باجگیران؛ علی حسین زاده؛ وحید ثانوی گروسیان

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 42-71

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.399070.1096

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی خرید اجباری مصرف کنندگان در صنعت خرید تلویزیونی با استفاده از تئوری داده‌بنیاد است. برای پاسخ به این سؤال از روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد در بخش کیفی از نظریه داده‌بنیاد و در بخش کمی از روش تحقیق توصیفی - همبستگی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از نرم‌افزار MaxQDA2020 و در بخش کمی از نرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
ترکیب الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سبد سهام در تصمیم گیری مالی سرمایه‌گذاران

سید مرتضی هاشمی؛ محمدعلی افشارکاظمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ مهرزاد مینویی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.412174.1166

چکیده
  هدف این پژوهش ترکیب الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سبد سهام در تصمیم گیری مالی سرمایه‌گذاران می‌باشد؛ در یک پروژه شبیه سازی، استفاده نهایی از داده‌های ورودی برای ساختن مدل شبیه سازی می‎باشد. این فرآیند شامل جمع آوری داده‌های ورودی، آنالیز کردن داده‌های ورودی و استفاده از این داده‌های ورودی آنالیز شده در مدل شبیه سازی است. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
شناسایی عوامل تعیین‌کننده برندسازی محصولات سبز، الگویی برای صنعت مواد غذایی ایران

صفورا میثمی آزاد؛ علی حاجیها؛ محمد علی عبدالوند؛ بهرام خیری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 89-108

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.408366.1149

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی عوامل تعیین‌کننده برندسازی محصولات سبز، الگویی برای صنعت مواد غذایی ایران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی- اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، شامل 15 نفر از مدیران شرکت‏های غذایی دارای برند سبز با تحصیلات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) مدیریت بازرگانی
طراحی الگوی نوسازی استراتژیک بین المللی کسب و کارهای صنعت دارویی

مجید سیاری؛ محمدرضا چراغعلی؛ پرویز سعیدی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389047.1056

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی نوسازی استراتژیک بین‌المللی کسب‌وکارهای صنعت دارویی می‌باشد. تحقیق حاضر، روش بر حسب هدف داده بنیاد و بر حسب گردآوری داده‌ها داده بنیاد است که در سال 1400 از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. به منظور گردآوری اطلاعات، جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان شامل مدیران و کارشناسان حوزه صادرات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) مدیریت کسب و کار
طراحی مدل آینده نگاری حاکمیت الکترونیک با شفافیت سازمانی مدیران بانک صادرات استان تهران

منیژه برازیده؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث نیازآذری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 131-154

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.417577.1197

چکیده
  هدف این پژوهش رابطه آینده نگاری حاکمیت الکترونیک با شفافیت سازمانی مدیران (مطالعه موردی: بانک صادرات استان تهران) می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی)، با ماهیت اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان که شامل اساتید دانشگاه، مشاورین سازمانی، و مدیران ارشد بانک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) مدیریت کسب و کار
ارائه مدل عوامل مؤثر بر تصمیم به خرید مصرف کنندگان در نقطه خرید با استفاده از نظریه داده بنیاد

حسین آقاجان نژاد؛ مهدی روح الامینی؛ شهربانو قلی پور

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 155-176

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389055.1059

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل عوامل مؤثر بر تصمیم به خرید مصرف کنندگان در نقطه خرید با استفاده از نظریه داده بنیاد می‌باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان و اساتید دکترای مدیریت بازاریابی در دانشگاه‌های استان مازندران می‌باشند و نمونه­گیری به صورت گلوله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) کار آفرینی
مدلی برای سنجش و ارزش‌گذاری دانش فنی در صنایع غذایی حلال

عسکر عسگرپور؛ محمد حسن چراغعلی؛ ندا فرحبخش

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 177-200

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.421955.1228

چکیده
  هدف این تحقیق طراحی مدلی برای سنجش و ارزش­گذاری دانش فنی در صنایع غذایی حلال می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و یک تحقیق آمیخته (کیفی – کمی) اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان علمی و خبرگان اجرایی صنایع غذایی حلال بودند که با روش نمونه­گیری غیراحتمالی قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) مدیریت کسب و کار
تدوین مدل بومی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی فروشگاه‌های اینترنتی با رویکرد کیفی

محمد امین عصاریان؛ هرمز مهرانی؛ زهرا علیپور درویشی؛ نرگس حسن مرادی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 201-224

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.415764.1183

چکیده
  چکیده هدف اصلی از انجام این تحقیق، تدوین مدل بومی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی فروشگاه‌های آنلاین است، لذا پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات توسعه‌ای می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 10 نفر از خبرگان بازاریابی و اساتید دانشگاهی بوده است که به صورت هدفمند و غیرتصادفی و بر اساس رسیدن به اشباع نظری انتخاب شده است. برای گردآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی )
شناسایی یک طرحواره نظری برای عوامل موفقیت و شکست ابرپروژه‌ها: رویکرد فراترکیب

جعفر قیدرخلجانی؛ پدرام جاهدی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 225-244

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.420650.1222

چکیده
  ابرپروژه به‌معنای پروژه‌هایی با دامنه تلاش‌های گسترده جهت دستیابی به هدف‌های راهبردی در چهارچوب‌های کلان زمانی، مالی و کیفی است. ابرپروژه دارای پیامدهای تام، فراگیر و ماندگار است. به این دلیل شناسایی عوامل مرتبط‌با موفقیت و شکست ابرپروژه‌ حائز اهمیت است. هدف این پژوهش شناسایی یک طرحواره نظری از عوامل موفقیت و شکست ابرپروژه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) مدیریت کسب و کار
ارائه مدل تبیین اثر مؤلفه‌های تصمیمات درون و برون سازمانی بر بهای تمام شده محصولات صنعتی با رویکرد عامل بنیان

محمدتقی قشقائی؛ ایوب احمدی موسی اباد؛ محمد طالقانی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 245-270

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.425844.1248

چکیده
  هدف تحقیق حاضر ارائه مدل تبیین اثر مؤلفه‌های تصمیمات درون و برون سازمانی بر بهای تمام شده محصولات صنعتی با رویکرد عامل بنیان است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر فرایند انجام جزء تحقیقات کیفی و کمی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش کلیه متخصصان و مطلعین بهای تمام شده محصولات تولیدی صنعتی می‌باشند و با استفاده از روش نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
تحلیلی بر ارتقای تمکین مالیاتی با استفاده از روش فراترکیب

فتاح شریف زاده؛ وجه الله قربانی زاده؛ رمضانعلی مروی؛ بشیر نداف

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 271-295

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.416072.1187

چکیده
  هدف این پژوهش تحلیلی بر ارتقای تمکین مالیاتی با استفاده از روش فراترکیب می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب و با بهره از رویکرد باروسو و ساندلوسکی (2007) که گام‌های این پژوهش براساس روش هفت مرحله‌ای می‌باشد؛ جهت بررسی ادبیات تحقیق می‎باشد. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) مدیریت کسب و کار
تأثیر محرک‌های محیطی بر اجرای خط‌مشی چابک سازی در دهکده‌های لجستیک استان تهران

مهدی ذوقی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ علیرضا امیرکبیری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 296-314

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389178.1063

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر محرک‌های محیطی بر اجرای خط‌مشی چابک سازی در دهکده‌های لجستیک استان تهران می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی – توسعه‌ای می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موظف، معاونین، مدیران و رئیس‌ها و سرپرستان دوایر مختلف دهکده‌های لجستیک استان تهران که تعداد آن‌ها 99 نفر و نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) مدیریت کسب و کار
ارائه مدل سنجش وفاداری مشتریان بر اساس حواس پنجگانه با تاکید بر نقش میانجی ارزش ادراک شده در صنعت بیمه

بهزاد احمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ صمد عالی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 315-336

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389182.1067

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل سنجش وفاداری مشتریان بر اساس حواس پنجگانه با تاکید بر نقش میانجی ارزش ادراک شده در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه عمر و سرمایه گذاری) می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش خریداران بیمه می‌باشند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، ...  بیشتر