مدیریت کسب و کار
تأثیر مدیریت دانش در عملکرد سازمانی با توجه به متغیر میانجی مدیریت فرایندهای کسب و کار

محمدطاها شفایی؛ عبدالله کولوبندی؛ محمد علی کرامتی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.414362.1173

چکیده
  هدف این تحقیق تأثیر مدیریت دانش در عملکرد سازمانی با توجه به متغیر میانجی مدیریت فرایندهای کسب و کار می‎باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و کارشناسان یکی از شرکت‌های فعال در حوزه صادرات و واردات به تعداد 160 نفرمی باشد ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
تحلیل تأثیر تجربه وضعیت فروشگاه مجازی بر خلاقیت مشتریان با درنظرگرفتن نقش میانجی حس کنجکاوی ادراکی در فروشگاه‌های خرید آنلاین دیجی‌کالا

محمد ایدی؛ عبدالرضا خورشیدی نیا؛ شراره خطیبی نوری؛ پری شجاعیان؛ پرستو قاسمیان

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.400369.1106

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تجربه وضعیت فروشگاه مجازی بر خلاقیت مشتریان با نقش میانجی حس کنجکاوی ادراکی در فروشگاه‌های خرید آنلاین دیجی‌کالا می‌باشد. روش پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی - پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می‌باشد. همچنین از نظر ماهیت پژوهش از نوع همبستگی است. در پژوهش حاضر برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و میدانی ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
طراحی مدل آینده نگاری حاکمیت الکترونیک با شفافیت سازمانی مدیران بانک صادرات استان تهران

منیژه برازیده؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث نیازآذری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 131-154

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.417577.1197

چکیده
  هدف این پژوهش رابطه آینده نگاری حاکمیت الکترونیک با شفافیت سازمانی مدیران (مطالعه موردی: بانک صادرات استان تهران) می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی)، با ماهیت اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان که شامل اساتید دانشگاه، مشاورین سازمانی، و مدیران ارشد بانک ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
ارائه مدل عوامل مؤثر بر تصمیم به خرید مصرف کنندگان در نقطه خرید با استفاده از نظریه داده بنیاد

حسین آقاجان نژاد؛ مهدی روح الامینی؛ شهربانو قلی پور

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 155-176

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389055.1059

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل عوامل مؤثر بر تصمیم به خرید مصرف کنندگان در نقطه خرید با استفاده از نظریه داده بنیاد می‌باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان و اساتید دکترای مدیریت بازاریابی در دانشگاه‌های استان مازندران می‌باشند و نمونه­گیری به صورت گلوله ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
تدوین مدل بومی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی فروشگاه‌های اینترنتی با رویکرد کیفی

محمد امین عصاریان؛ هرمز مهرانی؛ زهرا علیپور درویشی؛ نرگس حسن مرادی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 201-224

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.415764.1183

چکیده
  چکیده هدف اصلی از انجام این تحقیق، تدوین مدل بومی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی فروشگاه‌های آنلاین است، لذا پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات توسعه‌ای می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 10 نفر از خبرگان بازاریابی و اساتید دانشگاهی بوده است که به صورت هدفمند و غیرتصادفی و بر اساس رسیدن به اشباع نظری انتخاب شده است. برای گردآوری ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
ارائه مدل تبیین اثر مؤلفه‌های تصمیمات درون و برون سازمانی بر بهای تمام شده محصولات صنعتی با رویکرد عامل بنیان

محمدتقی قشقائی؛ ایوب احمدی موسی اباد؛ محمد طالقانی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 245-270

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.425844.1248

چکیده
  هدف تحقیق حاضر ارائه مدل تبیین اثر مؤلفه‌های تصمیمات درون و برون سازمانی بر بهای تمام شده محصولات صنعتی با رویکرد عامل بنیان است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر فرایند انجام جزء تحقیقات کیفی و کمی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش کلیه متخصصان و مطلعین بهای تمام شده محصولات تولیدی صنعتی می‌باشند و با استفاده از روش نمونه ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
تأثیر محرک‌های محیطی بر اجرای خط‌مشی چابک سازی در دهکده‌های لجستیک استان تهران

مهدی ذوقی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ علیرضا امیرکبیری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 296-314

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389178.1063

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر محرک‌های محیطی بر اجرای خط‌مشی چابک سازی در دهکده‌های لجستیک استان تهران می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی – توسعه‌ای می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موظف، معاونین، مدیران و رئیس‌ها و سرپرستان دوایر مختلف دهکده‌های لجستیک استان تهران که تعداد آن‌ها 99 نفر و نمونه‌گیری ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
ارائه مدل سنجش وفاداری مشتریان بر اساس حواس پنجگانه با تاکید بر نقش میانجی ارزش ادراک شده در صنعت بیمه

بهزاد احمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ صمد عالی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 315-336

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389182.1067

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل سنجش وفاداری مشتریان بر اساس حواس پنجگانه با تاکید بر نقش میانجی ارزش ادراک شده در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه عمر و سرمایه گذاری) می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش خریداران بیمه می‌باشند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
ژئومارکتینگ، تعالی عنصر مکان از عناصر آمیخته بازاریابی، مطالعه موردی: برنامه توسعه فروشگاهی حوزه پوشاک شهر تهران

محمدمهدی رضوانی؛ میثم کشاورز؛ محمد هادی عسگری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 24-40

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.412243.1162

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی دقیقتر قابلیت‌های توسعه عنصر مکان بر بستر راهبرد ژئومارکتینگ در ارتباط با هریک از عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت و محصول و ترویج) است که با ارائه تعریفی نوین از این سرفصل به‌همراه تبیین اصولی، مراحل پیاده‌سازی یک پروژه ‌استاندارد ژئومارکتینگ با استناد به داده‌های واقعی شهر تهران در نحوه هدایت و راهبری سیاست‌گذاری‌های ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
ارائه الگوى کیفی استفاده از تاثیرگذاران رسانه های اجتماعى در رفتار مصرف کنندگان صنعت لوازم آرایشى و بهداشتى لوکس

سید عارف اصغرزاده شیاده؛ مهدی روح الامینی؛ شیبا معصومی؛ آزاده کیاپور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 85-107

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.412373.1161

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه الگوى کیفی استفاده از تاثیرگذاران رسانه‌های اجتماعى در رفتار مصرف‌کنندگان صنعت لوازم آرایشى و بهداشتى لوکس می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، بر مبنای روش داده بنیاد می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از مدیران       شرکت‌های تبلیغاتی با حداقل 5 سال سابقه ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
طراحی الگو علل و پیامدها در اجرای استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال در استارت آپ‌های موفق ایرانی با رویکرد آمیخته

سپیده مرادی زیبا؛ جواد عباسی؛ رضا رادفر؛ محمد علی عبدالوند

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 129-157

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389183.1068

چکیده
  هدف این پژوهش تدوین مدل استراتژی های بازاریابی دیجیتال در استارت آپ های موفق ایرانی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه استارت‌آپی کشور می‌باشد که با استفاده از روش هدف‌مند قضاوتی و روش گلوله برفی انتخاب ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
شناسایی مؤلفه‌های مدل بلوغ نوآوری باز در صنایع دفاعی ایران مبتنی بر روش فراترکیب

سید محسن کنعان؛ منوچهر منطقی؛ عباس خمسه

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 158-179

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.404151.1126

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل بلوغ اکوسیستم نوآوری باز در صنایع دفاعی ایران مبتنی بر استفاده هدفمند از جریانات دانشی، به‌‌صورت ایده، علم و یا فناوری در راستای ایجاد ارزش است که می‌تواند مزایای قابل توجهی را عاید فرد و سازمان کند؛ ازجمله شتاب بخشیدن به فرایندهای اصلی در داخل سازمان (نوآوری داخلی) یا گسترش بازار (نوآوری ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های پذیرش سیستم‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، توسط کاربران حرفه‌ای با استفاده از تکنولوژی وب 2،0

سید حامد حمدی،؛ احمد سرداری؛ عبدالله نعامی؛ علی نوروزی مبارکه

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.403930.1124

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های پذیرش سیستم‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، توسط کاربران حرفه‌ای با استفاده از تکنولوژی وب 2،0 می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی و از حیث شیوه اجرا کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه آماری ‌این تحقیق، 15 نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های مدیریت، کسب‌وکار و IT و مدیران ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های هوش مصنوعی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن قابلیت‌های بازاریابی B2B

میثم کرمی پور

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 20-41

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389185.1069

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل شایستگی‌های هوش مصنوعی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن قابلیت‌های بازاریابی تجارت به تجارت می‌باشد. روش پژوهش اکتشافی (کیفی ـ کمی) می‌باشد. در بخش کیفی با رویکرد آنتروپی شانون و در بخش کمی توصیفی-پیمایشی لحاظ گردیده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش حاضر در بخش کیفی اعضای هیأت علمی ونخبگان هوش مصنوعی و بازاریابی ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
مقایسه الگوهای RW و PWدر پیش بینی سود برای شرکتهای کوچک و متوسط

آرش الهی شیروان؛ هادی سعیدی؛ قاسم الهی شیروان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 62-79

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.397121.1092

چکیده
  این مقاله با هدف مقایسه الگوهای RW و PW در پیش بینی سود برای شرکتهای کوچک و متوسط به اجرا درآمده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر منطق اجرا و ماهیت داده‌ها یک تحقیق استقرایی و کمی می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌ها از صورت‌های مالی در بازه زمانی 1390 الی 1400 استفاده شده است. جهت انتخاب نمونه آماری مناسب، از روش نمونه­­گیری ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
تأثیر پارادوکس سازماندهی بر مکانیسم‌های پایداری با نقش میانجی دوسوتوانی یادگیری

پیمان اکبری؛ مرضیه دهقانی زاده؛ سیده سعیده دیده کنان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.385789.1054

چکیده
  هدف از این پژوهش، تأثیر پارادوکس سازماندهی بر مکانیسم­های پایداری در سطح شرکت با تاکید بر نقش میانجی دوسوتوانی یادگیری است که می­تواند رهیافتی در جهت توسعه به کارآفرینی باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری 400 نفر از مدیران شرکت انتقال گاز ایران را شامل می‏شود، که با استفاده ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های حکمرانی شبکه‌ای هوشمند در سیستم بانکداری کشور

عبدالغفار کریمی؛ وحید پورشهابی؛ بهاره ناصری؛ علیرضا سرگلزایی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 25-56

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389645.1076

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های حکمرانی شبکه‌ای هوشمند در سیستم بانکداری کشور بود. این پژوهش، کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش، در بخش کتابخانه‌ای، اسناد بالادستی و در بخش میدانی، مدیران و کارشناسان سیستم باتکی کشور بودند. انتخاب افراد به روش نمونه گیری هدفمند با ملاک حداقل 10 سال سابقه تدریس ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
بررسی نقش به‌کارگیری بازاریابی الکترونیک و فناوری اطلاعات در کسب و کار صنایع غذایی مینو در دوره رکود اقتصادی

شقایق صحرایی؛ داود مافی بالانی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 82-105

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.391718.1079

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش به‌کارگیری بازاریابی الکترونیک و فناوری اطلاعات در کسب و کار صنایع غذایی مینو در دوره رکود اقتصادی می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی ـ پیمایشی و از نظر فلسفه پژوهش اثبات گرایی و از نظر رویکرد قیاسی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 41 نفر از کارشناسان ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بازاریابی مشتریان صنعت گردشگری ایران با رویکرد کیفی

فاطمه احمدی؛ احمد عسکری؛ علیرضا روستا

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 46-60

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389054.1058

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بازاریابی مشتریان صنعت گردشگری ایران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان کارشناسان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی و آشنا با بازاریابی در صنعت گردشگری همچنین به‌منظور تناسب اعتبار ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
واکاوی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه‌های اجتماعی با تکنیک دلفی فازی

روزبه حاجی زاده مجدی؛ شهرام فتاحی؛ ایرج رنجبر

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.383338.1049

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
طراحی چارچوبی برای بکارگیری هوشمندی کسب و کار جهت بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت

حمید صادقی؛ سید عبدا... امین موسوی؛ احمد راه چمنی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 106-129

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389647.1077

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد (لایه‎ها) چارچوبی برای بکارگیری هوشمندی کسب و کار جهت بهبود ارتباط بین دانشگاه و صنعت می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از استادان و متخصصان ...  بیشتر