بررسی اثربخشی درک‌شده پلتفرم‌های تجارت الکترونیک بر مزیت اقتصادی درک‌شده مصرف‌کننده در پیش‌بینی مصرف پایدار در یک بیماری همه‌گیر

لیلا جلالی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/JBME.2021.313202.1004

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی اثربخشی درک‌شده پلتفرم‌های تجارت الکترونیک بر مزیت اقتصادی درک‌شده مصرف‌کننده در پیش‌بینی مصرف پایدار در یک بیماری همه‌گیر می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. داده‌های تحقیق کمی به‌صورت ...  بیشتر

تأثیر مسئولیت اجتماعی بر قصد خرید مجدد مصرف کننده با توجه به نقش میانجی شخصیت و خوشنامی برند (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)

محمد هادی عسگری؛ پردیس نقدی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.314248.1008

چکیده
  هدف پژوهش  حاضر، تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی بر قصد خرید مجدد مصرف کننده با توجه به نقش میانجی شخصیت و خوشنامی برند بوده است.روش پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا تشکیل داده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین و نمونه‌ها به ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های پذیرش سیستم‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، توسط کاربران حرفه‌ای با استفاده از تکنولوژی وب 2،0

سید حامد حمدی،؛ احمد سرداری؛ عبدالله نعامی؛ علی نوروزی مبارکه

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.403930.1124

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های پذیرش سیستم‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، توسط کاربران حرفه‌ای با استفاده از تکنولوژی وب 2،0 می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی و از حیث شیوه اجرا کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه آماری ‌این تحقیق، 15 نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های مدیریت، کسب‌وکار و IT و مدیران ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
تأثیر حافظۀ خودزندگی‌نامه‌ای بر قصد سفر: تحلیل نقش همخوانی مقصد با تمایلات گردشگران، رضایت و دلبستگی به مقصد گردشگری

امید بهبودی؛ معصومه عربشاهی؛ امیر غفوریان شاگردی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.395605.1085

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حافظۀ خود زندگی‌نامه‌ای بر قصد سفر، تحلیل نقش همخوانی مقصد با تمایلات گردشگران، رضایت و دلبستگی به مقصد گردشگری بوده ‌است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی و از شاخه‌ علّی می‏باشد. جامعه‌ آماری پژوهش شامل‌ گردشگرانی است که به شهر مشهد بیش از یک بار سفر کرده‌اند، ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
تأثیر مدیریت دانش در عملکرد سازمانی با توجه به متغیر میانجی مدیریت فرایندهای کسب و کار

محمدطاها شفایی؛ عبدالله کولوبندی؛ محمد علی کرامتی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.414362.1173

چکیده
  هدف این تحقیق تأثیر مدیریت دانش در عملکرد سازمانی با توجه به متغیر میانجی مدیریت فرایندهای کسب و کار می‎باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و کارشناسان یکی از شرکت‌های فعال در حوزه صادرات و واردات به تعداد 160 نفرمی باشد ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
تاثیر آمیخته بازاریابی بر فناوری بلاکچین با نقش میانجی سودمندی درک شده

روزبه روشنک؛ علیرضا روستا؛ محمود احمدی شریف؛ مجید احمدی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.409161.1154

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تاثیر آمیخته بازاریابی بر فناوری بلاکچین با نقش میانجی سودمندی درک شده در مشتریان بانک ملّی ایران شهر تهران می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی از نوع علّی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی مشتریان بانک ملّی ایران در شهر تهران در سال 1402 می باشند، بدین منظور از فرمول کوکران ...  بیشتر

بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی الکترونیک بر عملکرد تجاری سایت‌های فروش اینترنتی

فرشیده زالکانی اندرور

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 19-40

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.313118.1001

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر قابلیتهای بازاریابی رابطه مند از طریق متغیر میانجی بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد تجاری سایتهای فروش اینترنتی می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر، شامل ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های هوش مصنوعی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن قابلیت‌های بازاریابی B2B

میثم کرمی پور

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 20-41

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389185.1069

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل شایستگی‌های هوش مصنوعی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن قابلیت‌های بازاریابی تجارت به تجارت می‌باشد. روش پژوهش اکتشافی (کیفی ـ کمی) می‌باشد. در بخش کیفی با رویکرد آنتروپی شانون و در بخش کمی توصیفی-پیمایشی لحاظ گردیده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش حاضر در بخش کیفی اعضای هیأت علمی ونخبگان هوش مصنوعی و بازاریابی ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
تحلیل تأثیر تجربه وضعیت فروشگاه مجازی بر خلاقیت مشتریان با درنظرگرفتن نقش میانجی حس کنجکاوی ادراکی در فروشگاه‌های خرید آنلاین دیجی‌کالا

محمد ایدی؛ عبدالرضا خورشیدی نیا؛ شراره خطیبی نوری؛ پری شجاعیان؛ پرستو قاسمیان

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.400369.1106

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تجربه وضعیت فروشگاه مجازی بر خلاقیت مشتریان با نقش میانجی حس کنجکاوی ادراکی در فروشگاه‌های خرید آنلاین دیجی‌کالا می‌باشد. روش پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی - پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می‌باشد. همچنین از نظر ماهیت پژوهش از نوع همبستگی است. در پژوهش حاضر برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و میدانی ...  بیشتر

نقش ارزش ادراک شده و هویت نام تجاری در بهبود وفاداری نگرشی مشتریان

سمانه بهروزی؛ طهمورث سهرابی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 22-42

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.345330.1026

چکیده
  مطالعه حاضر به تحلیل ارتباط میان نقش ارزش ادراک شده و هویت نام تجاری در بهبود وفاداری نگرشی مشتریان می‌پردازد. نتایج از طریق بررسی نظرات مشتریان بانک‌های تجارت و ملی در استان مازندران بدست آمد. روش تحقیق توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شد. حجم نمونه تحقیق تعداد 384 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران مبتنی بر جامعه آماری نامعلوم بدست ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
ژئومارکتینگ، تعالی عنصر مکان از عناصر آمیخته بازاریابی، مطالعه موردی: برنامه توسعه فروشگاهی حوزه پوشاک شهر تهران

محمدمهدی رضوانی؛ میثم کشاورز؛ محمد هادی عسگری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 24-40

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.412243.1162

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی دقیقتر قابلیت‌های توسعه عنصر مکان بر بستر راهبرد ژئومارکتینگ در ارتباط با هریک از عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت و محصول و ترویج) است که با ارائه تعریفی نوین از این سرفصل به‌همراه تبیین اصولی، مراحل پیاده‌سازی یک پروژه ‌استاندارد ژئومارکتینگ با استناد به داده‌های واقعی شهر تهران در نحوه هدایت و راهبری سیاست‌گذاری‌های ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
ارائه مدل تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد صنعت بانکداری بر اساس روش نظریه داده بنیاد

زهرا رمضانپور اسماوندانی؛ مهدی روح الامینی؛ شهربانو قلی پور

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.417419.1194

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد صنعت بانکداری براساس روش نظریه داده بنیاد می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی مبتنی بر رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 8 نفر از خبرگان صنعت بانکداری می باشند و نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد و مصاحبه‌ها تا دستیابی به ...  بیشتر

تأثیر عملکرد ویژگی‌های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان‌به‌دهان الکترونیکی (مورد مطالعه هتل‌های جزیره کیش)

صمد درویشی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22034/jbme.2021.316705.1010

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر عملکرد ویژگی‌های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان‌به‌دهان الکترونیکی (مورد مطالعه هتل‌های جزیره کیش) می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی ـ پیمایشی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان هتل‌های جزیره ...  بیشتر

کار آفرینی
شناسایی منافع و مخارج مالی زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت در شرکت‌های تولیدی

حسینعلی سمیعی؛ احمد مهرابیان؛ مجید اشرفی؛ علی خامکی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.402968.1120

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی منافع و مخارج مالی زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری پژوهش شامل پنج پایگاه داده به زبان انگلیسی شامل ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
طراحی و اعتبار سنجی الگوی خرید اجباری مصرف کنندگان در صنعت خرید تلویزیونی

احسان محمدی باجگیران؛ علی حسین زاده؛ وحید ثانوی گروسیان

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 42-71

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.399070.1096

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی خرید اجباری مصرف کنندگان در صنعت خرید تلویزیونی با استفاده از تئوری داده‌بنیاد است. برای پاسخ به این سؤال از روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد در بخش کیفی از نظریه داده‌بنیاد و در بخش کمی از روش تحقیق توصیفی - همبستگی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از نرم‌افزار MaxQDA2020 و در بخش کمی از نرم ...  بیشتر

ارائه مدل مناسب جهت تاب‌آوری روانی کارکنان کارگزاری‌های بورس اوراق بهادار در تهران

مهدی خداپرست؛ نازی محمودی؛ محمد احتشام

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.376955.1043

چکیده
  کارگزاری‌های بورس، به‌دلیل تغییرات گسترده و روزمره در ابزارهای مبادلات و معاملات و همچنین حجم فراوان گردش مالی در این بخش از اقتصاد، ظرفیت ایجاد بحران‌ها و تکانه‌های بالقوه زیادی دارد. از این رو فشار کاری و روانی این کار می‌تواند اثرات زیادی در تاب‌آوری روانی کارکنان کارگزاری‌های داشته باشد. هدف این تحقیق ارائه مدل مناسب جهت ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
طراحی الگوی پیاده سازی بیمه سایبری با استفاده ازنظریه داده بنیاد

بهزاد اسماعیلی فر؛ منوچهر انصاری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.406060.1135

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بیمه سایبری در بین شرکت‌های بیمه در کشور ایران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، داده بنیاد است و از نوع روش‌های کیفی است. جامعه آماری پژوهش متخصصان و خبرگان در زمینه بیمه سایبری است که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی مشخص شده‌اند. با استفاده از تکنیک مصاحبه، داده‌ها جمع‌آوری ...  بیشتر

بررسی رابطه بین اخلاق کسب‌وکار و مسئولیت اجتماعی شرکت مطالعه موردی شرکت‌های اینترنتی غرب استان مازندران

آرش میغی فرد

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22034/jbme.2021.313206.1006

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اخلاق کسب‌وکار و مسئولیت اجتماعی شرکت مطالعه موردی شرکت‌های اینترنتی غرب استان مازندران می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی ـ پیمایشی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه تحقیق حاضر مشتریان شرکت‌های خدمات اینترنتی غرب ...  بیشتر

تأثیر مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین بر عملکرد و جهت گیری زنجیره تأمین با تحلیل نقش میانجی تاب آوری (مورد مطالعه: بخش فراساحل صنعت نفت)

فاطمه کریمی؛ جلال حقیقت منفرد؛ محمد علی کرامتی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 61-81

https://doi.org/10.22034/jbme.2023.367725.1040

چکیده
  به دلیل رقابت شدید جهانی و تأثیر منفی اختلالات بر عملکرد مالی، عملیاتی و بازار صنایع، توجه به مباحثی چون مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین و تاب آوری آن گسترش یافته و صنعت نفت با داشتن ساختار و فرآیندهای پیچیده و تأثیر گذار بر اقتصاد جهانی و منطقه‌ای از این قاعده مستثنی نیست. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین بر ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
طراحی و تبیین الگوی ارزیابی قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های فعال در صنعت مالی

زهرا حمامی؛ حسن قدرتی؛ میثم عرب زاده؛ حسین پناهیان؛ محمد علیپور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.402077.1134

چکیده
  قابلیت پیش بینی سود عملکرد آتی شرکت بر مبنای اطلاعات حسابداری و استفاده از اطلاعات حاصل از این پیش بینی‌ها در تعیین ارزش شرکت از نظر استفاده کنندگان از صورت های مالی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی ارزیابی قابلیت پیش بینی سود در شرکت‌های فعال درصنعت مالی طی سال‌های 1390 تا 1400 انجام شده است. این پژوهش کیفی و با استفاده ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
ترکیب الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سبد سهام در تصمیم گیری مالی سرمایه‌گذاران

سید مرتضی هاشمی؛ محمدعلی افشارکاظمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ مهرزاد مینویی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.412174.1166

چکیده
  هدف این پژوهش ترکیب الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سبد سهام در تصمیم گیری مالی سرمایه‌گذاران می‌باشد؛ در یک پروژه شبیه سازی، استفاده نهایی از داده‌های ورودی برای ساختن مدل شبیه سازی می‎باشد. این فرآیند شامل جمع آوری داده‌های ورودی، آنالیز کردن داده‌های ورودی و استفاده از این داده‌های ورودی آنالیز شده در مدل شبیه سازی است. جامعه ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
تحلیل تاثیر کیفیت خدمات به سالمند بر وفاداری آن‌‌ها از طریق تجربه به‌یادماندنی و رضایت در میان سالمندان هتل‌های 5 ستاره مشهد

تینا اعزازی؛ وجیهه هوشیار

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.397087.1090

چکیده
  پهدف از این پژوهش تحلیل تاثیر کیفیت خدمات به سالمند بر وفاداری آن‌ها از طریق تجربه به‌یادماندنی و رضایت درمیان مشتریان سالمند هتل‌های 5 ستاره مشهد است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه سالمندان بالای 70 سال مراجعه کننده به هتل‌های 5 ستاره مشهد که حداقل 3 بار از آن هتل ...  بیشتر

تأثیر بازاریابی اخلاقی بر قصد خرید مجدد مصرف کننده با تاکید بر نقش میانجی هویت برند و ارزش ویژه مارک تجاری (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)

محیا رضاییان؛ محمد هادی عسگری

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22034/jbme.2021.313204.1005

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تحلیل تأثیر بازاریابی اخلاقی بر قصد خرید مجدد مصرف کننده با تاکید بر نقش میانجی هویت برند و ارزش ویژه مارک تجاری است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا تشکیل داده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر تعیین و نمونه‌ها ...  بیشتر

الگویابی ساختاری تاثیر رهبری تحول گرای سبز بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و آگاهی زیست محیطی

اسداله علیرضایی؛ اسما عباسقلی زاده؛ عباس شول؛ مهدی کرهانی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 82-108

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.376957.1044

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول­گرای سبز بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و آگاهی زیست محیطی در کسب و کار های کوچک و متوسط منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان در کسب و کارهای ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
شناسایی عوامل تعیین‌کننده برندسازی محصولات سبز، الگویی برای صنعت مواد غذایی ایران

صفورا میثمی آزاد؛ علی حاجیها؛ محمد علی عبدالوند؛ بهرام خیری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 89-108

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.408366.1149

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی عوامل تعیین‌کننده برندسازی محصولات سبز، الگویی برای صنعت مواد غذایی ایران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی- اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، شامل 15 نفر از مدیران شرکت‏های غذایی دارای برند سبز با تحصیلات ...  بیشتر