مدیریت بازرگانی
طراحی و اعتبار سنجی الگوی خرید اجباری مصرف کنندگان در صنعت خرید تلویزیونی

احسان محمدی باجگیران؛ علی حسین زاده؛ وحید ثانوی گروسیان

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 42-71

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.399070.1096

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی خرید اجباری مصرف کنندگان در صنعت خرید تلویزیونی با استفاده از تئوری داده‌بنیاد است. برای پاسخ به این سؤال از روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد در بخش کیفی از نظریه داده‌بنیاد و در بخش کمی از روش تحقیق توصیفی - همبستگی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از نرم‌افزار MaxQDA2020 و در بخش کمی از نرم ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
طراحی الگوی نوسازی استراتژیک بین المللی کسب و کارهای صنعت دارویی

مجید سیاری؛ محمدرضا چراغعلی؛ پرویز سعیدی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389047.1056

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی نوسازی استراتژیک بین‌المللی کسب‌وکارهای صنعت دارویی می‌باشد. تحقیق حاضر، روش بر حسب هدف داده بنیاد و بر حسب گردآوری داده‌ها داده بنیاد است که در سال 1400 از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. به منظور گردآوری اطلاعات، جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان شامل مدیران و کارشناسان حوزه صادرات ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
تأثیر حافظۀ خودزندگی‌نامه‌ای بر قصد سفر: تحلیل نقش همخوانی مقصد با تمایلات گردشگران، رضایت و دلبستگی به مقصد گردشگری

امید بهبودی؛ معصومه عربشاهی؛ امیر غفوریان شاگردی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.395605.1085

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حافظۀ خود زندگی‌نامه‌ای بر قصد سفر، تحلیل نقش همخوانی مقصد با تمایلات گردشگران، رضایت و دلبستگی به مقصد گردشگری بوده ‌است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی و از شاخه‌ علّی می‏باشد. جامعه‌ آماری پژوهش شامل‌ گردشگرانی است که به شهر مشهد بیش از یک بار سفر کرده‌اند، ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
الگوی استراتژی‌های حسابداری زیست محیطی و پاسخ‌گویی مدیران: رویکرد داده بنیاد

مصطفی آقابیگی نصراله آبادی؛ منصور گرکز؛ علیرضا معطوفی؛ علی خوزین

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 108-128

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.407532.1146

چکیده
  در عصر کنونی سیر فزاینده تخریب محیط زیست به بحرانی بدل گشته که روز به روز بر وخامت و دامنه تاثیر آن افزوده می‌گردد. اگرچه، توسعه پایدار اقتصادی مسئولیت مشترکی بین سازمان، دولت و مصرف‌کنندگان است، لیکن سازمان‌ها می‌توانند نقش پویایی در کاهش تخریب محیط زیست ایفا نمایند. از سمتی مدیران سازمان‌ها نقش مهمی در کاهش آلایندگی‌ها دارند ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
طراحی مدل محیط بازاریابی دیجیتال در بازارهای جهانی

سعید باقری انیلو؛ یونس وکیل الرعایا؛ سید عبداللّه حیدریه

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 246-263

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.413777.1168

چکیده
  هدف از این مطالعه واکاوی مبحث محیط بازاریابی دیجیتال است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب گردآوری داده‌ها، پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. داده‌ها از طریق مطالعه منابع مستند و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از مدیران و همچنین کارشناسان فعال در حوزه بازاریابی دیجیتال، از طریق نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی

سوده علی زاده؛ سید کامران نوربخش؛ بهروز قاسمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 293-311

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.417612.1198

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه‌های موثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان شرکت‌های خودروسازی داخلی بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 20 نفر از آنها با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی به‌عنوان نمونه ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر عملکرد بازاریابی با تحلیل نقش میانجی نوآوری محصول و تاکید بر دانش مشتری

معصومه عربشاهی؛ حسین عباس زاده قره تکان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 42-61

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.396709.1088

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر عملکرد بازاریابی با تحلیل نقش میانجی نوآوری محصول و تاکید بر دانش مشتری است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و سرپرستان ستاد مرکزی، شعب و نمایندگی‌های بیمه دانا در شهر مشهد بوده که با توجه ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
ارائه مدل توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر نقش مدیریت رسانه با رویکرد آمیخته

حسین یحیی زاده؛ علی فلاح؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 103-131

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.399469.1098

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر نقش مدیریت رسانه با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از استادان و متخصصان و صاحب‌نظران ارتباطات، رسانه و گردشگری و در بخش کمی پژوهش، شامل 200 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد گردشگری در مازندران ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
تأثیر رضایت و اعتماد الکترونیکی بر قصد خرید مجدد آنلاین با میانجی‌گری سهولت استفاده و تعدیل‌گری تجربه آنلاین مشتریان

علیرضا روستا؛ الناز علاف جعفری؛ مجید احمدی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 57-81

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.392081.1081

چکیده
  هدف از انجام پژوهش، تأثیر رضایت و اعتماد الکترونیکی بر قصد خرید مجدد آنلاین با میانجی‌گری سهولت استفاده و تعدیل‌گری تجربه آنلاین مشتریان در فروشگاه اینترنتی دیجی­ کالا می­ باشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و براساس شیوه گردآوری    داده­ ها، توصیفی از نوع علّی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه­ دیجی­ کالا می­باشد، ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر خلق دانش در شرکتهای دانش بنیان

بامداد بهاری؛ محمد طاهری روزبهانی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 106-121

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.392785.1082

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر خلق دانش در شرکتهای دانش بنیان می‌باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نوع پژوهش‌های بنیادی می‌باشد. برای گردآوری و تحلیل داده‌ها از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد فراترکیب

حامد قائمی؛ محمد هادی عسگری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 122-145

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.391719.1080

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی سبز می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان سازمانی مدیران و متخصصین حوزه منابع انسانی می‌باشند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. استخراج مؤلفه‌ها ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
بررسی تأثیر ارزش هوش مالی بر ریسک پذیری کارکنان با نقش میانجی سرمایه اجتماعی

جابر محمودی؛ وحید پورشهابی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 25-45

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.314246.1009

چکیده
  امروزه هوش مالی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای دستیابی به اهداف استراتژیک و مدیریت دولت‌ها و شرکت‌ها در سطح جهانی شناخته شده است. هوش مالی می‌تواند یکی از ویژگی‌های مهم فردی باشد و استفاده صحیح از آن توسط فرد، مزایای قابل توجهی را عاید فرد و سازمان کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ارزش هوش مالی بر ریسک پذیری کارکنان بانک ملی شعب زاهدان ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بازاریابی مشتریان صنعت گردشگری ایران با رویکرد کیفی

فاطمه احمدی؛ احمد عسکری؛ علیرضا روستا

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 46-60

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389054.1058

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بازاریابی مشتریان صنعت گردشگری ایران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان کارشناسان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی و آشنا با بازاریابی در صنعت گردشگری همچنین به‌منظور تناسب اعتبار ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
واکاوی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه‌های اجتماعی با تکنیک دلفی فازی

روزبه حاجی زاده مجدی؛ شهرام فتاحی؛ ایرج رنجبر

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.383338.1049

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
ارائه الگوی عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد (مورد مطالعه: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران)

مجید نژاد بیگلری؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ زهرا شکوه؛ نوید فاتحی راد

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 83-105

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389608.1075

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بود. این پژوهش، کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش، در بخش کتابخانه‌ای، اسناد بالادستی و در بخش میدانی، مدیران و کارکنان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بودند. انتخاب افراد ...  بیشتر